O nás

Sme občianske združenie Koníky pre deti, o. z..Voláme sa MiškaMaroš a máme niekoľko ročné skúsenosti s koníkmi a prácou s deťmi na koníkoch. Naším hlavným cieľom je priblížiť koníky deťom a vlastne všetkým ľuďom na svete a ukázať im, aké je to krásne stvorenie.        Venujeme sa hlavne práci s malými deťmi od 3 rokov, jazdenie a aplikovanie pozitívnych vplyvov kontaktu s koníkmi. Našim prvoradým cieľom je naučiť deti a aj rodičov kontaktu s koníkom a s prírodou celkovo. Našou hlavnou ideológiou je partnerstvo medzi človekom a koníkom, preto sa zameriavame hlavne na jednoduchý, voľný štýl jazdenia. Drezúru, či parkúr u nás nenájdete, zato sa však môžete prekrásne povoziť na koníkoch. 

 

Naše koníky sú ustajnené tzv. volným ustajnením, teda nadprirodzenejšou formou chovu, ktorú nám priestorové podmienky dovoľujú. Majú celodenný voľný pohyb po celom priestore ohrady. Keď chcú tak sa schovajú do prístrešku, keď chcú byť vonku tak sú vonku. Pobyt vonku počas celého roka  im aspoň čiastočne supluje ich prirodzený spôsob života a preto sa im snažíme do ich priestoru zasahovať čo najmenej… 

Jazdíme okolo 2 až 3 hodiny denne a to s potrebnými prestávkami, aby to naše koníky neprimerane nezaťažovalo a aby sa na každú jazdu tešili. zábava to má byť pre obe strany, jazdca aj koníka…